Jubilarissen en voorzitterwissel De Goede Hoop

Tijdens het voorjaarsconcert met als thema ‘Op reis met De Goede Hoop’ zijn een aantal leden van muziekvereniging De Goede Hoop uit Eersel in het zonnetje gezet. Er waren maar liefst zes jubilarissen die allen een speld en oorkonde van muziekbond KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) ontvingen en uiteraard een mooie bos bloemen van De Goede Hoop. Het 25-jarig verenigingsjubileum werd gevierd door Karlijn van Houts, Lieke van Breugel, Steef Renders, Rob Klemann en Aletta Wouters. Trompettist Louis Maas mocht zelfs een vergulde speld in ontvangst nemen voor zijn 40-jarig jubileum als muzikant. 


Daarnaast werd ook nog officieel de voorzittershamer overgedragen van Wil van der Linden naar Henri Scheepers, omdat Henri tijdens de Algemene Ledenvergadering niet fysiek aanwezig kon zijn om de hamer in ontvangst te nemen. Tot slot kreeg Wil nog het speldje uitgereikt dat hoort bij zijn benoeming tot erelid van de muziekvereniging.