Donateursactie De Goede Hoop

We komen dit jaar niet bij u aan de deur… Wel hopen we op uw steun!
In het voorjaar kon onze jaarlijkse donateursactie niet doorgaan vanwege het coronavirus. Voor uw en onze veiligheid hebben we besloten dit jaar niet meer langs de deuren te gaan. 
Helaas konden de optredens waarvoor onze muzikanten lang hebben gerepeteerd ook niet doorgaan. Naast verschillende serenades en optredens in Eersel, stond er in juni een groot concert op het programma met philharmonie zuidnederland in de Muzenval. 

We kunnen dus niet bij u langskomen, maar onze mooie muziekvereniging kan niet voortbestaan zonder uw financiële steun. Wij hopen dan ook van harte dat u ons dit jaar wilt steunen door een bijdrage over te maken op: 

NL28RABO0113504780 t.n.v. Muziekvereniging De Goede Hoop.

Wij bedanken u van harte voor uw financiële bijdrage, groot of klein! Alle muzikanten en bestuursleden van De Goede Hoop wensen u een goede gezondheid en wij hopen snel weer onze muziek in Eersel te laten horen.